Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Chuyển dịch Cơ cấu Kinh tế Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 06/09/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Chuyển dịch Cơ cấu Kinh tế Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Cập nhât thông tin 06/09/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính 186 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
Email hcacs@tuvannongnghiep.com.vn
Phone 08.3822.9427
Fax 08.3827.2292
Website http://www.tvnn.vn/
Mã số tổ chức (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 01/10/2016
Cơ quan cấp

II. Lĩnh vực hoạt động

+ Hai chức năng chính của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp:

- Tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố, các chương trình trọng điểm của ngành Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn cho các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn, thông tin thị trường, giá cả, các chủ trương, chính sách hỗ trợ (vốn, lao động, đất đai, kỹ thuật…) của Chính phủ cho các doanh nghiệp và thúc đẩy thị trường đầu vào; các vấn đề liên quan đến sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp cho các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; các thông tin về hiệu quả kinh doanh của các ngành kinh tế, các địa phuơng và khu vực quốc tế; lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư, chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới; xây dựng cơ sở dữ liệu về các sản phẩm, lĩnh vực nông nghiệp và lực lượng tư vấnc huyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

+ Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:
- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về kỹ thuật phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản, tổ chức sản xuất, thâm canh cây trồng, nuôi dưỡng vật nuôi, thủy sản đạt năng suất, chất lượng cao;

- Cung cấp thơng tin về tình hình kinh tế vĩ mơ, về hiệu quả kinh doanh của các ngành kinh tế, các địa phương và khu vực quốc tế; thông tin thị trường đầu  vào, đầu ra; các chính sách hỗ trợ (vốn, lao động, đất, thiết bị…); tổ chức liên kết cung - cầu và hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông lâm thủy sản, muối, ngành nghề nông thôn được sản xuất trên địa bàn thành phố và các tỉnh ln cận;

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới, dự án đầu tư (khảo sát, lập báo cáo nghin cứu khả thi, báo cáo đầu tư, thiết kế, lập dự toán, đấu thầu, ...) cho hộ nông dân, hộ trang trại, tổ hợp tác, HTX, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm ngư diêm nghiệp.

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn về pháp lý, hồ sơ thủ tục vay vốn (nhất là các chính sách, chương trình ưu đãi), tiêu thụ nông sản ...

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *