Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Thái Nguyên

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 16/08/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Thái Nguyên
Cập nhât thông tin 16/08/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính Tổ 23 Phường Thịnh Đán Thành phố Thái Nguyên
Email catttn@gmail.com
Phone 0280.3859 003
Fax 0280.3859 003
Website http://catt.vn/
Mã số tổ chức (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 08/09/2016
Cơ quan cấp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

II. Lĩnh vực hoạt động

Theo Quyết định số 2954/ QĐ-UB ngày 26 tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Thái Nguyên là đơn vị sự nghiệp có thu chịu sự quản lý về tổ chức biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ; Có trụ sở làm việc, có t­ư cách pháp nhân, có con dấu và đ­ược mở tài khoản để hoạt động.

Nhiệm vụ theo giấy chứng nhận hoạt động khoa hoc công nghệ:

(1). Ứng dụng và dịch vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghê: Nghiên cứu, chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; Tư vấn, giám định, phản biện; Ứng dụng công nghệ thông tin; Hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; Lĩnh vực an toàn thực phẩm; Xử lý môi trường; Đo kiểm tra an toàn chống sét; Kiểm định, sửa chữa, hiệu chỉnh, cung cấp các thiết bị kỹ thuật. 

(2). Ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi cấy mô tế bào, lưu giữ nguồn gen quý hiếm, sản xuất giống cây sạch bệnh, giống nấm, men vi sinh, chế phẩm sinh học. 

(3). Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Quyết định số 2954/QĐ-UB ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

 - Tập hợp và phát huy trí tuệ của các cán bộ Khoa học (tự nhiên và xã hội) ở trong và ngoài tỉnh, để phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn. 

 - Lựa chọn các thành tựu khoa học và công nghệ, các tiến bộ kỹ thuật thích hợp, đề xuất với Sở KH&CN và UBND tỉnh đưa vào kế hoạch KH&CN hàng năm của tỉnh.  

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống. 

- Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm; 

- Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương đối với sản phẩm mới và giống cây, con mới. 

- Tổ chức nghiên cứu chế tạo và cải tiến công nghệ, xây dựng, lắp đặt các thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức KH-CN trong và ngoài nước. 

- Thực hiện các dịch vụ  trong lĩnh vực khoa học và công nghệ như: chuyển giao công nghệ; tư vấn khoa học và công nghệ; tổ chức đào tạo nghiệp vụ về quản lý khoa học và công nghệ; về tin học; kiểm định, sửa chữa, hiệu chỉnh các thiết bị kỹ thuật; cung cấp các thiết bị kỹ thuật và dịch vụ khoa học kỹ thuật không trái  với quy định của luật pháp. 

- Thực hiện nhiệm vụ tư vấn, giám định và phản biện về khoa học và công nghệ; tham gia thẩm định các dự án về khoa học và công nghệ.   

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở khoa học và công nghệ. 

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *