Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (NTBIC) - Viện Ứng dụng Công nghệ

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 04/07/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (NTBIC) - Viện Ứng dụng Công nghệ
Cập nhât thông tin 04/07/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Email
Phone (84-4) 39336571 (84-4) 39336571
Fax
Website http://ntbic.com
Mã số tổ chức (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 24/07/2014
Cơ quan cấp Viện Ứng dụng Công nghệ

II. Lĩnh vực hoạt động

Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ ( tên giao dịch tiếng Anh: Nacentech Technology and Business Incubator Center - NTBIC) là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoàn thiện, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ; xây dựng mô hình kinh doanh, huy động vốn đầu tư và các hoạt động khác thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. 

Trung tâm có Trụ sở tại Khu thực nghiệm Bần Yên Nhân – Hưng Yên và Văn phòng đại diện tại 25 Lê Thánh Tông – Hà Nội.

Trung tâm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền  hạn  của  tổ chức khoa học công nghệ:

-    Cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoàn thiện, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong lựa chọn, tiếp thu, giải mã, làm chủ, cải tiến công nghệ.

-    Cung cấp cơ sở vật chất - kỹ thuật và dịch vụ thiết yếu phục vụ hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

-    Xây dựng mô hình kinh doanh, hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ của tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các tổ chức khác có hoạt động tạo ra kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ.

-    Tư vấn xây dựng phát triển, hỗ trợ thẩm định các dự án công nghệ, công nghệ cao thuộc phạm vi chức năng được giao.

-    Đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường năng lực quản lý công nghệ và triển khai sản phẩm công nghệ cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.

-    Sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học.

-    Tư vấn, đào tạo về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hoàn thiện, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ, khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, quản trị tài sản trí tuệ.

-    Quảng bá công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

-    Đầu tư, huy động vốn đầu tư, hỗ trợ hoạt động tài chính, tín dụng cho ươm tạo và thương mại hóa công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

-    Phát triển, tiếp nhận các dự án hợp tác quốc tế về ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

-    Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Viện Ứng dụng Công nghệ.

-    Thực hiện các nhiệm vụ khác được Viện trưởng giao

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *