Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA)

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 02/10/2016
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA)
Cập nhât thông tin 02/10/2016
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính Số 10 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội,
Email hpa@hanoi.gov.vn
Phone 04. 3577 8686
Fax 04. 3755 7979
Website hpa.gov.vn
Mã số tổ chức 38/QĐ-TTg (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 02/10/2016
Cơ quan cấp Thủ tướng Chính Phủ

II. Lĩnh vực hoạt động

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Hà Nội; được thành lập theo Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 13/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm được quy định tại Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 05/2/2015 của UBND thành phố Hà Nội. Trung tâm bắt đầu chính thức hoạt động từ tháng 7/2015.

Chức năng nhiệm vụ của HPA

- Phối hợp tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố xây dựng, ban hành chính sách, định hướng thu hút về đầu tư, thương mại và du lịch. Xây dựng, thực hiện kế hoạch chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của Thành phố;

- Thu thập, đánh giá, phân tích thông tin về đầu tư, thương mại, du lịch, nghiên cứu thị trường, xu hướng, chính sách, thông tin kinh tế, cơ hội đầu tư và đối tác đầu tư. Cung cấp, trao đổi thông tin theo nhiều hình thức cho khách hàng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và nhà đầu tư;

- Quảng bá các tiềm năng và cơ hội của Thành phố Hà Nội. Xây dựng, đề xuất danh mục dự án, sản phẩm thu hút, kêu gọi đầu tư; chủ trì (làm bên mời thầu) tổ chức chọn nhà đầu tư đối với các dự án UBND Thành phố kêu gọi đầu tư; báo cáo tình hình thực hiện theo quy định. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo quy định;

- Triển khai các chương trình của Thành phố về cung cấp các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường trong và ngoài nước, đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm kiếm cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh; quảng bá và phát triển các sản phẩm du lịch;

- Là đầu mối tổ chức, điều hành chung của “Hệ thống đối thoại giữa Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố”. Thu thập ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, qua đó kiến nghị UBND Thành phố các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách kinh tế, tuyển dụng lao động, khoa học-công nghệ, đào tạo, hải quan, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của Thành phố; tổ chức hội nghị để lãnh đạo Thành phố, cơ quan chức năng cùng doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp;

- Tổ chức giao lưu, hợp tác với các tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong nước và nước ngoài nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của Thành phố.

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *