Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 02/10/2016
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh
Cập nhât thông tin 02/10/2016
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính Số 07 - Lý Thái Tổ - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Email bacninhtrade@gmail.com
Phone 0241.3 826 876/ 3 870 627
Fax 0241.3 826 876
Website http://www.bacninhtrade.com.vn
Mã số tổ chức 68/2002/QĐ-UB (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 02/10/2016
Cơ quan cấp UBND tỉnh Bắc Ninh

II. Lĩnh vực hoạt động

Trung tâm Xúc tiến thương mại Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 68/2002/QĐ-UB ngày 18/06/2002 của UBND tỉnh Bắc Ninh, tên gọi ban đầu là Trung tâm xúc tiến Thương mại - Du lịch trực thuộc Sở Thương mại – Du lịch Bắc Ninh. Năm 2004 chuyển đổi mô hình hoạt động từ đơn vị tự hạch toán thu chi sang hình thức đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo Quyết định số 204/2004/QĐ-UB ngày 3/12/2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Năm 2008 được đổi tên là Trung tâm Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Công Thương Bắc Ninh.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ :

1. Chức năng  :

Thu thập thông tin kinh tế, công thương để cung cấp cho các cơ quan quản lý và các đơn vị sản xuất kinh doanh; Đề xuất, đóng góp ý kiến về chính sách, biện pháp phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các lĩnh vực liên quan; Nghiên cứu và ứng dụng nghiệp vụ, kỹ thuật công nghiệp, thương mại; Tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp, tạo dựng cơ hội đầu tư, giao thương kinh tế thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia; Tư vấn Marketting.

2. Nhiệm vụ :

2.1. Tư vấn cho thương nhân hoạt động Xúc tiến thương mại bao gồm các hoạt động khuyến mại; quảng cáo thương mại; trưng bày hàng hoá, dịch vụ; hội chợ triển lãm; kinh doanh hàng hoá có điều kiện thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương.

2.2. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử. Phối hợp xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh

2.3. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam.

2.4. Thông tin, dự báo và định hướng thị trường trong và ngoài nước phục vụ doanh nghiệp phát triển SXKD. Quản trị, cung cấp thông tin thị trường trên Website xúc tiến phát triển Thương mại. Biên tập, xuất bản các ấn phẩm của ngành.

2.5. Phối hợp tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ và bồi dưỡng kỹ năng tác nghiệp cho cán bộ quản lý và SXKD Thương mại, Xuất nhập khẩu.

2.6. Tư vấn, dịch vụ :  

      - Thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện  trong nước và nước ngoài;

      - Ứng dụng công nghệ thông tin;

      - Đăng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, công bố chất lượng hàng hoá;

      - Dịch vụ tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại địa phương, trong nước, nước ngoài và các hoạt động xúc tiến thương mại khác;

      - Tư vấn Mar keting, dịch vụ quảng cáo, phiên dịch, dịch thuật.

      - Hỗ trợ, môi giới cho doanh nghiệp tìm khách hàng, đàm phán, ký kết các hợp đồng kinh tế.

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *