Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trung tâm Xúc tiến thương mại và thông tin kinh tế – Sở Công thương tỉnh Bình Dương

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 02/10/2016
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Trung tâm Xúc tiến thương mại và thông tin kinh tế – Sở Công thương tỉnh Bình Dương
Cập nhât thông tin 02/10/2016
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính Tầng 8, Tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Email soct@binhduong.gov.vn
Phone 0650.3822563
Fax 0650-3811172
Website http://socongthuong.binhduong.gov.vn
Mã số tổ chức (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 02/10/2016
Cơ quan cấp Sở Công Thương Bình Dương

II. Lĩnh vực hoạt động

Thực hiện và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển kinh doanh thương mại, hàng hóa và dịch vụ thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại cụ thể như: nghiên cứu thị trường, tư vấn, thông tin thương mại, hội chợ triển lãm, quảng cáo thương mại, môi giới và hợp tác với các địa phương và các tổ chức quốc tế trong hoạt động xúc tiến thương mại.

1. Về xúc tiến thương mại:

Giúp Giám đốc Sở Công thương xây dựng, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại như sau:

a) Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam;

b) Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho các thương nhân;

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt kế họach chương trình xúc tiến thương mại, phát triển ngành công thương; Tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến thương mại hàng năm sau khi được phê duyệt;

d) Tổ chức hội chợ, triển lãm, hội thảo,…về công nghiệp - thương mại nhằm giới thiệu các sản phẩm của tỉnh với những đối tác trong và ngoài nước; tổ chức các đoàn doanh nghiệp của tỉnh tham gia các hội chợ, triển lãm, hội thảo,…về công nghiệp - thương mại do các đơn vị khác trong và ngoài nước tổ chức;

đ) Tổ chức khảo sát, nghiên cứu thị trường, kịp thời cung cấp những thông tin thị trường cho các doanh nghiệp địa phương lên kế hoạch sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thị trường;

e) Cung cấp các dịch vụ tư vấn về thương mại cho nhà sản xuất, doanh nghiệp; triển khai các chính sách của Nhà nước, của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng hệ thống phân phối, các cửa hàng tiện ích như các dịch vụ tư vấn kinh doanh, dịch vụ cung cấp thông tin,…;

f) Giúp Sở Công Thương tổ chức, triển khai công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn của địa phương như:

+ Bồi dưỡng nghiệp vụ, giới thiệu các tổ chức cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị truờng, tiếp thị, ngoại thương,... giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực về thương mại trong và ngoài nuớc, về quản trị doanh nghiệp;

+ Đề xuất việc áp dụng các chính sách khuyến khích xuất khẩu của tỉnh cho các doanh nghiệp trong và ngoài nuớc;

+ Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề về thị truờng, sản phẩm, giới thiệu sản phẩm xuất khẩu;

+ Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hội chợ triển lãm hàng hóa xuất khẩu của tỉnh theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

+ Đề xuất và tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước về xúc tiến thương mại; làm đầu mối tiếp nhận các nguồn tài trợ, hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài để xây dựng và tiến hành các dự án xúc tiến thương mại của tỉnh Bình Dương; Tổ chức các đoàn ra, đoàn vào tỉnh để nghiên cứu mở rộng thị truờng.

2. Về công tác thông tin:

a) Tổ chức, triển khai các hoạt động về công nghệ thông tin trong phạm vi của ngành tại địa phương, của Sở và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp;

b) Tiến hành kết nối, trao đổi thông tin với các mạng thông tin của Chính phủ, của Bộ Công thương, các Trung tâm khác trong cả nước. Là đầu mối kết nối các mạng thông tin hội nhập như: ASEM Connect, ASEAN, APEC, WTO,…theo quy định của Chính phủ;

c) Là đầu mối hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện việc áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngành công thương;

d) Tham gia phát hành các ấn phẩm thông tin trong lĩnh vực kinh tế công nghiệp - thương mại;

đ) Thu thập ý kiến của các doanh nghiệp về chính sách kinh tế, tuyển dụng lao động, khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại... nhằm góp phần cải thiện và nâng cao môi truờng kinh doanh của tỉnh. Tổ chức cho các doanh nghiệp gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh, các Sở, Ngành nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

3. Về thương mại điện tử:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử trên địa bàn;

c) Tham gia tổ chức, triển khai các hoạt động trong chương trình tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực công thương;

d) Từng bước tiến hành tổ chức, thực hiện việc cung cấp các dịch vụ công thông qua các hệ thống thông tin điện tử, góp phần thực hiện chính phủ điện tử tại địa phương theo chủ trương của Nhà nước.

4. Thực hiện một số công tác khác:

a) Quản lý, tổ chức bộ máy biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban Nhân dân tỉnh;

b) Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Công Thương;

c) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại và thông tin kinh tế theo quy định của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *