Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (NOMAFSI)

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 04/07/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (NOMAFSI)
Cập nhât thông tin 04/07/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính Xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Email vienmnpb@gmail.com
Phone +84 210 3865 073
Fax +84 210 3865 931
Website http://www.nomafsi.com.vn
Mã số tổ chức (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 22/06/2018
Cơ quan cấp

II. Lĩnh vực hoạt động

Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc được thành lập theo Quyết định số 3407/QĐ/BNN-TCCB ngày 5/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc là đơn vị sự nghiệp Khoa học và chuyển giao công nghệ về nông lâm nghiệp phục vụ phát triển vùng Trung du miền núi phía Bắc (gọi tắt là Vùng)

Tên giao dịch tiếng anh của Viện là: Northern Mountainous Agriculture and Foretry Science Institute, viết tắt là NOMAFSI

Viện được cấp kinh phí hoạt động, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc:

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *