Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 12/12/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)
Cập nhât thông tin 12/12/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB&XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Email nivet@molisa.gov.vn
Phone nivet@molisa.gov.vn
Fax (+84) 2439745020
Website http://nivet.org.vn
Mã số tổ chức (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 07/08/2008
Cơ quan cấp

II. Lĩnh vực hoạt động

I. Vị trí và chức năng

1. Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược và nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; đào tạo sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; thực hiện các dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, thực nghiệm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

2. Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở tại thành phố Hà Nội.

3. Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp có Hội đồng khoa học được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp kế hoạch nghiên cứu và ứng dụng khoa học dài hạn và hàng năm về đào tạo nghề nghiệp.

2. Nghiên cứu cơ bản, cơ sở khoa học về xây dựng nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo; nghiên cứu phát triển thiết bị và học liệu; nghiên cứu về chuẩn đào tạo nghề nghiệp và phát triển kỹ năng; nghiên cứu xây dựng hệ thống bảo đảm và đánh giá chất lư¬ợng giáo dục nghề nghiệp.

3. Nghiên cứu về hoạch định chiến lược, các cơ chế, chính sách về giáo dục nghề nghiệp.

4. Nghiên cứu phát triển khung trình độ; tiêu chuẩn kỹ năng nghề và tiêu chuẩn đào tạo, hệ thống đánh giá kỹ năng nghề và các mô hình phát triển kỹ năng. 

5. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng, kiểm soát chất lượng, quản lý chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

6. Nghiên cứu thử nghiệm và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào đào tạo và sản xuất, thực hiện chuyển giao công nghệ đào tạo nghề nghiệp.

7. Nghiên cứu khoa học quản lý về giáo dục nghề nghiệp.

8. Nghiên cứu dự báo nhu cầu và điều tra cơ bản phục vụ nghiên cứu khoa học về giáo dục nghề nghiệp;

9. Phối hợp với Vụ, đơn vị liên quan nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin về đào tạo các ngành, nghề.

10. Liên kết đào tạo trình độ sau đại học theo quy định. Tham gia bồi dưỡng và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng ứng dụng khoa học và công nghệ trong giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng sư phạm cho cho nhà giáo, người dạy tại các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

11. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao công nghệ mới trong một số lĩnh vực; chuyển giao công nghệ kỹ thuật; công nghệ đào tạo tiên tiến.

12. Biên soạn, in ấn, xuất bản các tạp chí, các ấn phẩm, phổ biến thông tin về giáo dục nghề nghiệp.

13. Tổ chức biên soạn sách chuyên khảo, giáo trình giảng dạy; thiết kế xây dựng các phương pháp, đồ dùng, thiết bị dạy học.

14. Thực hiện các hoạt động tư vấn và dịch vụ về nghiên cứu, triển khai theo quy định.

15. Thực nghiệm, chuyển giao công nghệ;

16. Tham gia thẩm định, đánh giá các chương trình, dự án, các công trình nghiên cứu về giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng.

17. Hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở trong nước và nước ngoài, các tổ chức quốc tế trong nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp.

18. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *