Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Viện kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ (CIDS)

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 24/05/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Viện kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ (CIDS)
Cập nhât thông tin 24/05/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính 02 Đại lộ Hòa Bình, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email cids@cids.org.vn
Phone 02923.819.337 - 02923.819.335
Fax
Website http://cids.org.vn
Mã số tổ chức 1735/QĐ-UBN (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 30/11/1999
Cơ quan cấp UBND thành phố Cần Thơ

II. Lĩnh vực hoạt động

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Viện Kinh tế - Xã hội thành lập theo Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ. Theo đó, Viện có chức năng nghiên cứu, tham mưu và tư vấn cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố các vấn đề chiến lược và chính sách phát triển, quản lý nhà nước, kinh tế - xã hội, hội nhập, đô thị và các lĩnh vực có liên quan.

-  Tên gọi:  Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ.

- Tên tiếng Anh: Can Tho City Institute for Socio - Economic Development Studies.

- Tên viết tắt: CIDS

 Viện là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố; có tư cách pháp nhân, được phép sừ dụng con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Viện Kinh tế - xã hội là đơn vị sự nghiệp khoa học được ngân sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Viện có chức năng nghiên cứu, tham mưu và tư vấn cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố các vấn đề chiến lược và chính sách phát triển, quản lý nhà nước, kinh tế - xã hội, hội nhập, đô thị và các lĩnh vực có liên quan.

1. Chức năng

Viện Kinh tế - xã hội là đơn vị sự nghiệp khoa học được ngân sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Viện có chức năng nghiên cứu, tham mưu và tư vấn cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố các vấn đề chiến lược và chính sách phát triển, quản lý nhà nước, kinh tế - xã hội, hội nhập, đô thị và các lĩnh vực có liên quan.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

* TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các vấn đề thuộc nhóm nghiên cứu cơ bản (trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật); lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật, môi trường đô thị phục vụ công tác quản lý nhà nước

Giúp Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trong việc định hướng chiến lực, chính sách, chủ trương phát triển dài hạn, trung hạn và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và môi trường đô thị hàng năm; phân tích, đánh giá tình hình, phát hiện và đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của thành phố về lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường đô thị; thực hiện tư vấn, hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc hoạch định chiến lược, quy hoạch, định hướng phát triển, đầu tư…

* TỔ CHỨC HỢP TÁC

Nghiên cứu, tư vấn, phản biện, thẩm định các chương trình, đề tài khoa học khi được Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố giao và cung cấp các dịch vụ trên lĩnh vực kinh tế, xã hội và quản lý đô thị cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Xây dựng và phát triển lực lượng cộng tác viên là nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, cán bộ công chức đang công tác hoặc cán bộ lãnh đạo, quản lý (nghỉ hưu) … theo từng lĩnh vực để huy động hợp tác, hỗ trợ Viện trong hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ.

* LIÊN KẾT ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Tham gia liên kết đào tạo, bồi dưỡng trong chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy chế đào tạo quy định hiện hành có liên quan. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng (kinh tế, xã hội, môi trường đô thị) theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.  

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *