Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp vừa và nhỏ (RISME)

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 01/07/2017
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp vừa và nhỏ (RISME)
Cập nhât thông tin 01/07/2017
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính 5/79A Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Email info@risme.vn
Phone +84 -4 3662 1467
Fax
Website http://risme.vn
Mã số tổ chức 771/QĐ-LHHVN (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 18/11/2012
Cơ quan cấp Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam

II. Lĩnh vực hoạt động

Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập theo quyết định số 771/QĐ-LHHVN ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.

1. Tên tổ chức

-  Tên tiếng Việt: Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

-  Tên tiếng Anh: Research Institute for Medium and Small Enterprises

-  Tên viết tắt tiếng Anh: RISME

2. Chức năng

Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ có trình độ chuyên môn cao nghiên cứu, ứng dụng và thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển kinh tế đất nước.

3. Nhiệm vụ

a.  Nghiên cứu chiến lược, giải pháp, chính sách, pháp luật, cơ cấu, hình thức tổ chức, quản trị, quy hoạch, mạng lưới, liên kết và các nguồn lực; Ứng dụng, xây dựng mô hình phát triển bền vững thuộc lĩnh vực doanh nghiệp vừa và nhỏ.

b. Thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ: chuyển giao khoa học, công nghệ vào sản xuất, tư vấn, thẩm định, phản biện chương trình phát triển, đào tạo, hội nghị, hội thảo, sản xuất, kinh doanh từ kết quả nghiên cứu về lĩnh vực trên.

c. Tư vấn, kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài trong việc áp dụng khoa học, chuyển giao công nghệ, tham gia mạng lưới sản xuất, hệ thống phân phối, kinh doanh theo quy định của Pháp luật Việt Nam, theo Luật pháp quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc công nhận;

d. Mở các khoá đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn và dài hạn cho cán bộ quản lý của các doanh nghiệp vừa và nhỏ  theo quy định của Pháp luật;

Để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ nêu trên Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục củng cố tổ chức của mình, thường xuyên tổ chức các hoạt động phổ biến kiến thức; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thông tin,...

Song song với những hoạt động trên, Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng rất quan tâm đến hoạt động phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo v.v...

 Viện trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị và các nhà khoa học vì sự hợp tác, giúp đỡ và các ý kiến đóng góp cho sự phát triển của Viện. 

 

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *