Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng (DISED)

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 30/06/2017
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng (DISED)
Cập nhât thông tin 30/06/2017
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính Tầng 28, Trung tâm Hành chính Thành phố, 24 Trần Phú, Tp. Đà Nẵng
Email dised@danang.gov.vn
Phone (+84.236) 3.840.332
Fax 3.840.975
Website http://www.dised.danang.gov.vn
Mã số tổ chức 8994/QĐ-UBND (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 13/11/2007
Cơ quan cấp UBND TP Đà Nẵng

II. Lĩnh vực hoạt động

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1.1. Mốc phát triển 

13/11/2007: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng (DISED) được thành lập dựa trên Quyết định Số 8994/QĐ-UBND vào ngày 13/11/2007 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng  

01/01/2008: DISED chính thức đi vào hoạt động 

02/01/2009: Thành lập 04 Phòng bao gồm :

- Văn phòng,

- Phòng Nghiên cứu Kinh tế,

- Phòng Nghiên cứu Xã hội Nhân văn & Môi trường,

- Phòng Quản lý Khoa học, Hợp tác và Đào tạo. 

09/12/2009: Thành lập Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, trực thuộc DISED, xuất bản 06 ấn bản/năm.

06/2010: Thành lập Phòng Nghiên cứu Cơ chế Chính sách 

01/11/2011:  Thành lập Trung tâm Tư vấn Nghiên cứu Phát triển Miền Trung; Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng xuất bản gấp đôi lên 12 ấn bản/năm 

11/04/2012: Thành lập Phòng Nghiên cứu Xã hội Nhân văn và Phòng Nghiên cứu Đô thị trên cơ sở tách từ Phòng Nghiên cứu Xã hội Nhân văn & Môi trường

03/03/2014: Ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với KIET

01/04/2014: Ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Viện Seoul

13/05/2014:

- Đổi tên Phòng Quản lý Khoa học, Hợp tác & Đào tạo thành Phòng Quản lý Khoa học trực thuộc DISED 

- Thành lập Phòng Hợp tác và Quản lý Dự án quốc tế

14/05/2014: Thành lập Trung tâm Tư vấn Hợp tác Đào tạo và Chuyển giao công nghệ 

1.2. Các hoạt động chuyên môn 

2008-2012:

- Tập trung vào nghiên cứu, phát triển chính sách liên quan đến dịch vụ, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, nguồn nhân lực...

- Hợp tác với UN-Habitat Vietnam để tổ chức 03 khoá học quốc tế  

2013 đến nay:

- Mở rộng quan hệ đối tác với các tổ chức nghiên cứu, đào tạo nước ngoài

- Phối hợp với UN-Habitat và GGGI thực hiện dự án: 

"Chiến lược phát triển thành phố Đà Nẵng hướng tới Tăng trưởng xanh (CCTPTTX Đà Nẵng)"  
- Thức đẩy các sự kiện: tổ chức 01 hội nghị quốc tế và 09 hội thảo trong nước 

II. TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

Mục tiêu và chiến lược phát triển

Sứ mệnh của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng (Viện) là chủ động phát triển và hội nhập vào mạng lưới nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ - tri thức trên phạm vi quốc gia và quốc tế nhằm góp phần vào quá trình phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng trong tương lai.

Tầm nhìn của Viện là trở thành Viện nghiên cứu mang tầm vóc quốc gia đến năm 2020. Đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu về kinh tế - xã hội khu vực Miền trung và tây nguyên. Là đơn vị chủ lực của thành phố trong việc nghiên cứu, tham mưu chính sách phát triển bền vững cho thành phố Đà Nẵng.

 Giá trị của Viện thể hiện quan điểm, sự cam kết thực hiện của toàn thể lãnh đạo và CBNV của Viện đối với thành phố Đà Nẵng, các tổ chức và đối tác. 

III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

3.1. Chức năng:

Viện có chức năng nghiên cứu, tham mưu cho Thành uỷ, UBND thành phố về định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

3.2. Nhiệm vụ:

 1. Nghiên cứu xây dựng định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong mối quan hệ với khu vực và cả nước, dự báo xu hướng phát triển các nguồn nhân lực và các nhân tố phát triển khác.  

 2. Nghiên cứu những chính sách và công cụ quản lý kinh tế vĩ mô xuất phát từ thực tiễn thành phố và khu vực làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp, biện pháp nhằm phục vụ yêu cầu phát triển của thành phố đồng thời tham gia đóng với Trung ương trong việc hoạch định chính sách quản lý và phát triển kinh tế đối với địa phương.  

3. Nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và phát triển đô thị nghiên cứu và đề xuất các định chế mới để vận hành theo mục tiêu phát triển.

4. Chủ trì nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu, thẩm định các chương trình đề án, dự án kinh tế - xã hội theo sự phân công của Thành ủy, UBND thành phố.

5. Giúp Thành uỷ, UBND thành phố theo dõi, tổng kết, phân tích tình hình thực hiện và dự báo các mô hình về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Thành uỷ, UBND thành phố.

6. Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực kinh tế, phát hiện các vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh và đề xuất các giải pháp, biện pháp để đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết của Đảng.

7. Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội trong nước, ngoài nước và của thành phố, ấn hành tài liệu về kết qủa nghiên cứu, tài liệu tham khảo phục vụ lãnh đạo thành phố, giúp công tác nghiên cứu khoa học và yêu cầu của các tổ chức kinh tế.

8. Thực hiện tư vấn các vấn đề về kinh tế theo yêu cầu của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc xây dựng các dự án đầu tư, dự án tiếp thị, nghiên cứu thị trường, quản trị doanh nghiệp.

9. Hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và ngoài nước trong việc nghiên cứu, trao đổi cán bộ khoa học, đào tạo và thông tin kinh tế theo quy định của Nhà nước.

10. Thực hiện những nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao./.

 

 

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *