Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 26/02/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM
Cập nhât thông tin 26/02/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính Số 28, đường Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.
Email
Phone
Fax
Website
Mã số tổ chức (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 01/10/2008
Cơ quan cấp UBND Thành phố Hồ Chí Minh

II. Lĩnh vực hoạt động

Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 01/10/2008 trên cơ sở hợp nhất Viện Kinh tế và Viện Nghiên cứu xã hội thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời sáp nhập Viện Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Là cơ quan nghiên cứu khoa học trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; có chức năng nghiên cứu, tham mưu và tư vấn cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường đô thị trên địa bàn thành phố.

Viện có tư cách pháp nhân, được cấp kinh phí nghiên cứu khoa học và kinh phí hoạt động, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

Tên giao dịch tiếng Anh: Ho Chi Minh city Institute for Development Studies, viết tắt là HIDS.

Chức năng và nhiệm vụ: 

- Tổ chức nghiên cứu khoa học các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường đô thị để tham mưu giúp Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố những định hướng, chiến lược, chính sách, chủ trương, phát triển dài hạn, trung hạn và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và môi trường đô thị hằng năm của Thành phố.

- Giúp Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố phân tích đánh giá tình hình, phát hiện và đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Thành phố về lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường đô thị.

- Tổ chức mạng thông tin nhằm dự báo về xu hướng phát triển kinh tế, xã hội và môi trường đô thị phục vụ cho quá trình hoạch định chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và môi trường đô thị cũng như đáp ứng những yêu cầu về chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Tổ chức hợp tác nghiên cứu, tư vấn, phản biện, thẩm định khi được Ủy ban nhân dân Thành phố giao và cung cấp các dịch vụ trên lĩnh vực kinh tế, xã hội và quản lý đô thị cho các tổ chức cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về kinh tế, xã hội và môi trường đô thị; tham gia đào tạo sau đại học theo quy chế đào tạo của Nhà nước.

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *