Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Võ Ngọc Quý Công nghệ thông tin và truyền thông

Phạm Kim Hùng Công nghệ thông tin và truyền thông

Trần Văn Lê Điện - Điện tử

Đỗ Hữu Thanh Thời trang

Hồ Đức Hoàn Giáo Dục

Đỗ Ngọc Chung Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Bùi Xuân Phong Kinh doanh, giải trí, du lịch

Đỗ Thu Quỳnh Kinh doanh, giải trí, du lịch

Lê Thanh Hoài Công nghệ thông tin và truyền thông

Phạm Anh Cường Ý tưởng khác

Cát Như Kinh doanh, giải trí, du lịch

Trương Trọng Toại Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa

Võ Lê Ngọc Diệp Kinh doanh, giải trí, du lịch

Đặng Xuân Trường Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Hàng Bá Trí Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Minh Thảo Công nghệ thông tin và truyền thông

Trần Mạnh Công Công nghệ thông tin và truyền thông

Lê Đăng Khoa Kinh doanh, giải trí, du lịch

Hoàng Tùng Ẩm Thực

Nguyễn Thanh Mỹ Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa

Trịnh Lan Phương Kinh doanh, giải trí, du lịch

Phan Hồng Minh Xã hội cộng đồng

Ngô Xuân Huy Công nghệ thông tin và truyền thông

Đào Xuân Hoàng Giáo Dục

Đinh Việt Hùng Ý tưởng khác

Nguyễn Xuân Trường Xã hội cộng đồng

Lê Hồng Minh Công nghệ thông tin và truyền thông

Dung Tấn Trung Xã hội cộng đồng

Vũ Văn Lực Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Đào Hồng Tuyển Kinh doanh, giải trí, du lịch

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau