Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tìm thấy 327 kết quả trong 0 giây

Võ Thanh Ý tưởng khác

Vũ Văn Lực Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Bùi Xuân Phong Kinh doanh, giải trí, du lịch

Lê Hồng Minh Công nghệ thông tin và truyền thông

Dung Tấn Trung Xã hội cộng đồng

Nguyễn Xuân Trường Xã hội cộng đồng

Đinh Việt Hùng Ý tưởng khác

Đào Xuân Hoàng Giáo Dục

Ngô Xuân Huy Công nghệ thông tin và truyền thông

Phan Hồng Minh Xã hội cộng đồng

Nguyễn Thanh Mỹ Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa

Hoàng Tùng Ẩm Thực

Lê Đăng Khoa Kinh doanh, giải trí, du lịch

Trần Mạnh Công Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Minh Thảo Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Văn Hùng Công nghệ thông tin và truyền thông

Đặng Xuân Trường Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Võ Lê Ngọc Diệp Kinh doanh, giải trí, du lịch

Trương Trọng Toại Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa

Cát Như Kinh doanh, giải trí, du lịch

Phạm Anh Cường Ý tưởng khác

Lê Thanh Hoài Công nghệ thông tin và truyền thông

Hồ Đức Hoàn Giáo Dục

Đỗ Hữu Thanh Thời trang

Trần Văn Lê Điện - Điện tử

Đỗ Ngọc Chung Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Đỗ Thu Quỳnh Kinh doanh, giải trí, du lịch

Phạm Kim Hùng Công nghệ thông tin và truyền thông

Trịnh Lan Phương Kinh doanh, giải trí, du lịch

1 2 3 ... 9 10 11  Trang sau