Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Chợ trời mô hình ký gửi ô tô kiểu Mỹ ở Đà Nẵng

Thứ tư - 14/06/2017 16:44     In bài viết

Lĩnh vực: Du lịch     Dự án: Miền Trung    
Chợ trời mô hình ký gửi ô tô kiểu Mỹ ở Đà Nẵng

Nhóm Lê Thị Hiền, Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng

Đà Nẵng là một thành phố đang phát triển kéo theo sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực về phương tiện đi lại, biết được nhu cầu của nhiều người, mô hình sẽ giúp cho khách hàng giải quyết được những vấn đề đó.

Ý tưởng xuất phát từ nhu cầu của người dân Đà Thành và những hình ảnh về xe ô tô cũ để bán nằm rải rác trên những tuyến đường gây mất mỹ quan đô thị.

Liên hệ dự án

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Di Động: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *