Skip to main content

Cơ sở dữ liệu cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Dự Án GaT - Give And Take The Book

Thứ hai - 07/08/2017 21:21     In bài viết

Dự Án GaT - Give And Take The Book

Sở hữu:

Lĩnh vực: CNTT

Dự án: Dự án khởi nghiệp

GaT (give and take the book) là tên một dự án nâng cao khả năng tiếp cận sách ở Việt Nam dưới sự hỗ trợ của công nghệ thông tin (Ứng dụng điện thoại và Website). Mục tiêu của dự án: Xây dựng một cộng đồng đọc và chia sẻ sách dựa trên sự tin tưởng, và xa hơn là mong muốn thúc đẩy văn hoá đọc và làm giảm các rào cản về khả năng tiếp cận đến việc đọc của giới trẻ (chi phí, khoảng cách, thông tin, …) tại Việt Nam. Với mong muốn phát triển và lan tỏa GaT đến nhiều người yêu sách hơn nữa, GaT cần tìm những bạn trẻ để đồng hành cùng dự án.

Liên hệ dự án

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Di Động: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *