Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hệ thống giải pháp quản lý đất đai trên nền tảng công nghệ hiện đại LMSS

Thứ ba - 14/11/2017 12:31     In bài viết

Lĩnh vực: CNTT     Dự án: Dự án khởi nghiệp    
Hệ thống giải pháp quản lý đất đai trên nền tảng công nghệ hiện đại LMSS

– Mục tiêu của giải pháp nhằm xây dựng hệ thống CSDL đất đai tập trung hiện đại thống nhất trên toàn tỉnh. Góp phần nâng cao năng lực quản lý đất đai thông qua việc tin học hóa, hiện đại các quy trình nghiệp vụ quản lý đất đai.

– Nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của công tác quản lý đất đai.

– Phát triển hệ thống thông tin đất đai tại cấp tỉnh trên cơ sở đồng bộ kiến trúc hệ thống với cơ sở hạ tầng, phần mềm trong cả nước.

– Hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu địa chính làm nền tảng dữ liệu cho việc xây dựng hệ thống CSDL đất đai gồm CSDL quy hoạch, CSDL dữ liệu sử dụng đất, CSDL giá đất, CSDL thống kê, kiểm kê đất đai với mục tiêu chung phục vụ quản lý đất đai, cung cấp các dịch vụ công về đất đai, chia sẻ thông tin đất đai với các ngành khác thuế, công chứng, ngân hàng, xây dựng.

– Hỗ trợ việc nâng cao quy trình quản lý sử dụng đất, bảo đảm thi hành thống nhất Luật Đất đai với mức độ khác nhau, thiết lập hệ thống giám sát và quản lý để đánh giá việc quản lý, sử dụng đất.

– Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Toàn bộ phân hệ chức năng hệ thống phần mềm LMSS được thiết kế mới hoàn toàn dựa trên một số công nghệ nền tảng như công nghệ nguồn mở SharpMap để quản lý dữ liệu bản đồ, thư viện Api của Arcgis (Mỹ) để phát triển ứng dụng đo đạc bản đồ, ngôn ngữ lập trình Visual Studio 2008, 2012, Android Studio.

Tác giả: Vũ Hoàng Thương

 

Liên hệ dự án

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Di Động: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *