Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hệ thống quản lý Đoàn Khoa

Thứ ba - 10/10/2017 21:52     In bài viết

Lĩnh vực: CNTT     Dự án: Miền Nam     Mục tiêu vốn: 1000 USD
Hệ thống quản lý Đoàn Khoa

Với hệ thống này người dùng bao gồm : Thành viên đoàn khoa (thành viên, ban chấp hành), ban chấp hành chi đoàn. Chi đoàn có thể đăng ký họp lệ chi đoàn, đăng ký điều động lực lượng từ đoàn khoa, đăng ký tham gia công tác xã hội cho chi đoàn, thông qua hệ thống quản lý trang Đoàn Khoa. Tương tự như vậy Thành viên đoàn khoa cũng có thể đăng khi dự họp lệ chi đoàn, quản lý lao động, đăng lịch trực văn phòng trên hệ thống này.

Liên hệ dự án

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Di Động: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *