Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Cơ hội nhận tài trợ từ Chương trình Tài trợ Đối tác Sáng tạo Aus4Innovation

Thứ năm - 14/03/2019 01:30     In bài viết

Hà Nội - Vòng đầu tiên của Chương trình Tài trợ Đối tác Sáng tạo, một hợp phần quan trọng của chương trình Aus4Innovation, đã được khởi động ngày hôm nay. Các khoản tài trợ từ chương trình sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính có mục tiêu giúp mở rộng quy mô các hoạt động đã được thử nghiệm nhằm giải quyết các thách thức, hoặc nắm bắt các cơ hội mới trong bất kỳ lĩnh vực nào trong hệ thống đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Các khoản tài trợ trị giá từ 100.000 đến 1.000.000 đô la Australia sẽ được trao trên cơ sở cạnh tranh cho các quan hệ đối tác hiện có giữa các tổ chức Australia và Việt Nam đối với các hoạt động thể hiện được một lộ trình cụ thể cho việc mở rộng quy mô, hoặc chứng minh được tính bền vững ở Việt Nam. 

“Chương trình Tài trợ Hợp tác Sáng tạo là một cơ hội tuyệt vời nhằm thúc đẩy các mối quan hệ đối tác hiện có giữa các tổ chức của Australia và Việt Nam, giúp họ mở rộng quy mô các ý tưởng sáng tạo, làm sâu sắc thêm các mối liên kết hợp tác và qua đó giúp tăng cường hệ thống đổi mới của Việt Nam.” Ngài Craig Chittick, Đại sứ Australia tại Việt Nam nói.

“Sự ra mắt của chương trình tài trợ này là một bước tiến làm vững mạnh thêm  mối quan hệ đối tác sáng tạo năng động và thực chất giữa Australia và Việt Nam, được hình thành để tạo ra những kết nối mới và lâu dài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.”

Các ứng viên đủ điều kiện đọc Hướng dẫn và gửi đề xuất ý tưởng tại đây.

Đơn vị tiếp nhận tài trợ sẽ có tối đa 12 tháng để thực hiện các hoạt động đề xuất.

Chương trình Tài trợ Đối tác Sáng tạo là một phần quan trọng trong chương trình Aus4Innovation trị giá 10 triệu đô la Australia và được thực hiện trong bốn năm (2018-2022) để giúp Việt Nam tăng cường hệ thống đổi mới và chuẩn bị đầy đủ hơn cho tương lai kinh tế và kỹ thuật số. Chương trình được đồng tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) và InnovationXchange (IXC), quản lý bởi Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia (CSIRO) và hợp tác chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam ( MoST). Tìm hiểu thêm về chương trình tại đây.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Hoàng Hà; E-mail: Hoang-Ha.Nguyen@dfat.gov.au; Điện thoại: 024 3774 0128

Cơ hội nhận tài trợ từ Chương trình Tài trợ Đối tác Sáng tạo

Nguồn: most.gov.vn

Các bài viết khác