Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2017

Thứ tư - 04/10/2017 09:04     In bài viết

CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2017

Mời các bạn tham dự Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017. Cuộc thi do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức.

Đối tượng:

Cá nhân, nhóm cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dự kiến triển khai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Mỗi cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án dự thi.

Địa chỉ nhận hồ sơ dự thi:

Ban Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017. Địa chỉ: 379 đường Hà Huy Tập, phường Phước Trung, tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thông tin liên hệ:

ĐT: 0254.650.1999 - Fax: 0254.385.0226

Email: startup.brvt@gmail.com

Facebook: facebook.com/startup.brvt

LỊCH TRÌNH CUỘC THI TUYÊN TRUYỀN, PHÁT ĐỘNG, HƯỚNG DẪN VIẾT THUYẾT MINH DỰ ÁN, Ý TƯỞNG DỰ THI

Từ ngày 01/6/2017 đến ngày 31/10/2017

HẠN CHÓT NỘP BÀI DỰ THI

Ngày 31/10/2017

CHẤM THI VÒNG SƠ KHẢO

Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 30/11/2017

CHẤM THI VÒNG CHUNG KẾT

Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/12/2017

TỔNG KẾT, TRAO GIẢI

Quý I/2018

Trong quá trình tham gia Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ có các hoạt động hỗ trợ đào tạo, tập huấn và cố vấn khởi nghiệp cho các dự án, ý tưởng dự thi.

GIẢI THƯỞNG

- 01 giải nhất:                                          50.000.000 đồng

- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá:                 25.000.000 đồng

- 03 giải ba, mỗi giải trị giá:                  15.000.000 đồng

- 05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng

Và các giải thưởng, hỗ trợ khác từ Ban Tổ chức và các nhà tài trợ.

Tiêu chí:

- Tính đổi mới sáng tạo.

- Khả năng thương mại hóa, khả năng tăng trưởng.

- Mô hình/kế hoạch kinh doanh hoàn thiện.

- Mức độ tác động và ý nghĩa về kinh tế - xã hội.

- Nguồn lực thực hiện.

- Khả năng thuyết trình (vòng chung kết).

- Các tiêu chí khác có liên quan đến tính khả thi và hiệu quả của ý tưởng, dự án.

Xem chi tiết thay đổi thời gian tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2017:

Thông báo số 70/TB-SKHCN   

Công văn số 8575/UBND-VP   

Xem chi tiết Thể lệ và biểu mẫu hồ sơ dự thi tại:

Thể lệ Cuộc thi   

Phiếu đăng ký dự thi   

Thuyết minh ý tưởng   

 
Nguồn:  Chi cục TĐC

Các bài viết khác