Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sự kiện Techfest vùng Bắc Trung Bộ năm 2018 tại Nghệ An

Thứ ba - 12/06/2018 22:46     In bài viết

Nhằm mục đích thúc đẩy liên kết các thành phần của Hệ sinh thái Vùng (doanh nghiệp khởi nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp,..) với Hệ sinh thái quốc gia và quốc tế; tạo dựng và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các bạn trẻ tại địa phương. Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đồng tổ chức sự kiện Techfest vùng Bắc Trung Bộ năm 2018 tại tỉnh Nghệ An với kế hoạch cụ thể như sau: 

Thời gian: 7h30 - 17h00 ngày 21/6/2018.

Địa điểm: tại Hội trường A, Trường Đại học Vinh, số 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Nội dung:

+ Triển lãm sản phẩm, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ

+ Hội thảo “Liên kết xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ”

+ Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ”

Nguồn: Văn phòng Đề án 844 - BKHCN

Các bài viết khác