Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Top 20 thành phố trên thế giới dành cho phụ nữ khởi nghiệp

Thứ tư - 05/12/2018 14:13     In bài viết

Khởi nghiệp kinh doanh đang lan rộng trên toàn thế giới! Liệu trong số đó có bao nhiêu startup do doanh nhân nữ sáng lập?

Báo cáo xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu của Compass đã nghiên cứu các startup ở các thành phố lớn trên toàn thế giới, trên cơ sở xem xét nhiều yếu tố như tốc độ tăng trưởng và hiệu suất, khả năng gọi vốn, nghiên cứu thị trường, tài năng và kinh nghiệm của startup và xếp hạng chúng cho phù hợp.

Trong nghiên cứu, dữ liệu nhân khẩu học thu thập thú vị bao gồm tỷ lệ phần trăm startup do doanh nhân nữ sáng lập. Nhóm nghiên cứu thị trường của Expert Market đã tạo ra Infographic dưới đây dựa trên dữ liệu này và xếp hạng Top 20 thành phố trên thế giới có số lượng startup do doanh nhân nữ sáng lập nhiều nhất và tỷ lệ phần trăm trung bình ở mỗi châu lục.

Đáng chú ý là Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc đã không có tên trong báo cáo do nhóm nghiên cứu gặp khó khăn trong việc lấy dữ liệu từ những người tham gia có liên quan. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy Bắc Kinh và Thượng Hải có khả năng nằm trong Top 20 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạp hàng đầu trên thế giới. Trong tương lai, các thành phố này sẽ được đưa vào trong báo cáo tiếp theo!

Infographics Top 20 thành phố trên thế giới dành cho phụ nữ khởi nghiệp (Nguồn: Expert Market) 

Việt Dũng (dịch) | Nguồn: Expertmarket.co.uk

Các bài viết khác