Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

TP. Hồ Chí Minh công bố Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Thứ tư - 04/04/2018 09:03     In bài viết

Ngày 29/3 Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã công bố thông tin về Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2018 (Istar 2018). Bắt đầu từ năm 2018, giải thưởng IStar sẽ chính thức trở thành giải thưởng thường niên.

Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh công bố thông tin về Giải thưởng Istar 2018

Theo Sở Khoa học - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, giải thưởng Istar 2018 là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng kết quả nghiên cứu phát triển vào sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo ra những đột phá mới cho sự tăng trưởng bền vững của TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Giải thưởng Istar 2018 dành cho 4 nhóm đối tượng gồm: DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã thực hiện ý tưởng kinh doanh trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, có thành tích nổi bật, đem lại lợi ích kinh tế, xã hội cho TP với tiêu chí xét chọn là tính sáng tạo, hiệu quả kinh tế, tác động xã hội; Đối tượng 2 là tổ chức, cá nhân có giải pháp đổi mới sáng tạo, giải quyết những vấn đề của cộng đồng và mang lại hiệu quả thiết thực cho TP với tiêu chí xét chọn là tính sáng tạo, tác động xã hội; Đối tượng 3 là các tác phẩm truyền thông có nhiều tác động đến hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, có sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng với tiêu chí xét chọn là chiều sâu nội dung, tính sáng tạo; tác động xã hội. Cuối cùng là các tổ chức ươm tạo, tổ chức hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư thiên thần, các chuyên gia tư vấn... có đóng góp tích cực cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tiêu chí xét chọn là thông qua thành tích cống hiến cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Istar 2018 có tổng số 12 giải thưởng, trong đó mỗi nhóm đối tượng được chọn trao 3 giải đồng hạng. Để tham dự Giải thưởng Istar 2018, các đơn vị, cá nhân cần gửi bài giới thiệu về những thành tích của tập thể, cá nhân trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; giải pháp hữu ích; các hoạt động hỗ trợ hiệu quả; giới thiệu về tác phẩm báo chí, loại hình truyền thông động viên cổ vũ phong trào đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của TP. Bài viết (không quá 5.000 từ), ảnh, video hoặc các hình thức giới thiệu sáng tạo khác...

Thời hạn nộp và công bố bài thi đến hết ngày 31/8/2018. Thời gian bình chọn đến hết ngày 30/9/2018. Lễ công bố kết quả và trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào tháng 10/2018, trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP. Hồ Chí Minh 2018 (WHISE 2018).

Nguồn: Báo Công Thương Điện Tử 

Các bài viết khác