Skip to main content

Cơ sở dữ liệu cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo


Start up gọi vốn...
Lượt xem: 186

Những người kinh...
Lượt xem: 186

Mô hình kinh doanh:...
Lượt xem: 214

Học kinh doanh -...
Lượt xem: 187

3 cách tìm ý tưởng...
Lượt xem: 201

Học kinh doanh: Sai...
Lượt xem: 144

Cách chọn ngành để...
Lượt xem: 116

Tập 8 - Quy mô thị...
Lượt xem: 172

Tập 7 - Phát triển...
Lượt xem: 157

Vẽ chân dung khách...
Lượt xem: 220

ToT Conclusion &...
Lượt xem: 144

Funding & Legal
Lượt xem: 125

Innovation...
Lượt xem: 125

Lean Startup in the...
Lượt xem: 144

Scaling Growth &...
Lượt xem: 136

B2B & Complex Sales...
Lượt xem: 140

Evaluative Product...
Lượt xem: 128

Generative Product...
Lượt xem: 142

Evaluative Market...
Lượt xem: 133

Ideation &...
Lượt xem: 149

Giới thiệu công cụ...
Lượt xem: 180

Tư duy hướng tới...
Lượt xem: 164