Skip to main content

Cơ sở dữ liệu cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

3 cách tìm ý tưởng kinh doanh mới

Nguồn: http://kinhdoanh123.com

Các videos khác:

Innovation...
Lượt xem: 123

Lean Startup in the...
Lượt xem: 144

Giới thiệu công cụ...
Lượt xem: 180

Scaling Growth &...
Lượt xem: 136

Những người kinh...
Lượt xem: 184

Start up gọi vốn...
Lượt xem: 184

Tập 8 - Quy mô thị...
Lượt xem: 172

Evaluative Product...
Lượt xem: 128