Skip to main content

Cơ sở dữ liệu cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ khi khởi nghiệp

Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ có vai trò quan trọng giúp nâng cao khả năng cạnh tranh, bảo đảm an toàn cho sản phẩm. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nhiều nhóm khởi nghiệp không chú trọng đến quyền sở hữu trí tuệ mà chỉ tập trung vào phát triển và kinh doanh sản phẩm.Chính điều này đã dẫn đến việc nhiều sản phẩm, dịch vụ của Startup khi bắt đầu đem lại lợi nhuận thì lại bị một công ty khác làm nhái, làm giả, thậm chí là đánh cắp thương hiệu và tên công ty gây ra thiệt hại không nhỏ.

Vậy các Startup cần làm gì để có thể bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình? Làm thế nào để đăng kí bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa? 

Nguồn: VTV.vn

Các videos khác:

Start up gọi vốn...
Lượt xem: 184

3 cách tìm ý tưởng...
Lượt xem: 199

Ideation &...
Lượt xem: 149

Công thức thành công
Lượt xem: 140

Học kinh doanh: Sai...
Lượt xem: 142

Evaluative Market...
Lượt xem: 133

Innovation...
Lượt xem: 123

Funding & Legal
Lượt xem: 125

Gọi vốn cộng đồng
Lượt xem: 181

Mô hình kinh doanh:...
Lượt xem: 212