Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Cách chọn ngành để khởi nghiệp

Bạn chuẩn bị khởi nghiệp, bạn muốn chọn cho mình một ngành kinh doanh? Bạn chưa biết chọn bằng cách gì ? Hãy xem Clip này để xác định ngành nghề của mình nhé. 

Nguồn: Youtube

Các videos khác: