Skip to main content

Cơ sở dữ liệu cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Học kinh doanh - Chiến lược hay: "Cho khách hàng cạnh tranh với nhau"

Học cách kinh doanh online, chia sẻ ý tưởng kinh doanh độc đáo ít vốn, mô hình khởi nghiệp mới lạ, chiến lược kinh doanh hay, bài học bán hàng, hướng dẫn dạy con làm giàu.

Nguồn: http://kinhdoanh123.com

Các videos khác:

Những người kinh...
Lượt xem: 202

Scaling Growth &...
Lượt xem: 161

ToT Conclusion &...
Lượt xem: 166

Tập 7 - Phát triển...
Lượt xem: 177

Evaluative Product...
Lượt xem: 142

Vẽ chân dung khách...
Lượt xem: 241

Mô hình kinh doanh:...
Lượt xem: 242

Công thức thành công
Lượt xem: 165

Generative Product...
Lượt xem: 159

Tư duy hướng tới...
Lượt xem: 181