Skip to main content

Cơ sở dữ liệu cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Học kinh doanh - Chiến lược hay: "Cho khách hàng cạnh tranh với nhau"

Học cách kinh doanh online, chia sẻ ý tưởng kinh doanh độc đáo ít vốn, mô hình khởi nghiệp mới lạ, chiến lược kinh doanh hay, bài học bán hàng, hướng dẫn dạy con làm giàu.

Nguồn: http://kinhdoanh123.com

Các videos khác:

Start up gọi vốn...
Lượt xem: 184

Tư duy hướng tới...
Lượt xem: 164

Gọi vốn cộng đồng
Lượt xem: 181

Innovation...
Lượt xem: 123

Tập 7 - Phát triển...
Lượt xem: 156

Học kinh doanh: Sai...
Lượt xem: 142

Generative Product...
Lượt xem: 142

Ideation &...
Lượt xem: 149

3 cách tìm ý tưởng...
Lượt xem: 199

Giới thiệu công cụ...
Lượt xem: 180