Skip to main content

Cơ sở dữ liệu cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Mô hình kinh doanh: Bán cho người giàu

Mô hình Kinh doanh mới : Bán cho Người Giàu (Hiệu quả, Độc đáo, Bền vững). Mô hình kinh doanh ít vốn là gì, Mô hình kinh doanh nhỏ lẻ online hiệu quả nhất. có những mô hình kinh doanh bền vững nào?
Xem Video để khám phá mô hình kinh doanh khởi nghiệp làm giàu kiểu mới.
Nguồn: LeJapan
Các videos khác:

Tập 8 - Quy mô thị...
Lượt xem: 187

Tư duy hướng tới...
Lượt xem: 181

Innovation...
Lượt xem: 148

Cách chọn ngành để...
Lượt xem: 133

Generative Product...
Lượt xem: 159

Evaluative Product...
Lượt xem: 142

Funding & Legal
Lượt xem: 154

Start up gọi vốn...
Lượt xem: 226

Scaling Growth &...
Lượt xem: 161