Home » Video Clip

• Hướng dẫn sử dụng      • Giới thiệu      • Tra cứu thông tin

Mô hình kinh doanh: Bán cho người giàu

Mô hình Kinh doanh mới : Bán cho Người Giàu (Hiệu quả, Độc đáo, Bền vững). Mô hình kinh doanh ít vốn là gì, Mô hình kinh doanh nhỏ lẻ online hiệu quả nhất. có những mô hình kinh doanh bền vững nào?
Xem Video để khám phá mô hình kinh doanh khởi nghiệp làm giàu kiểu mới.
Nguồn: LeJapan
Các videos khác:

Vẽ chân dung khách...
Lượt xem: 166

3 cách tìm ý tưởng...
Lượt xem: 113

Lean Startup in the...
Lượt xem: 101

Generative Product...
Lượt xem: 98

Innovation...
Lượt xem: 84

Giới thiệu công cụ...
Lượt xem: 133

B2B & Complex Sales...
Lượt xem: 91

Học kinh doanh: Sai...
Lượt xem: 89

Ideation &...
Lượt xem: 101
 

ủng hộ Let's Start

Đăng ký bây giờ để nhận những thông tin mới nhất từ Let's Start