Home » Video Clip

• Hướng dẫn sử dụng      • Giới thiệu      • Tra cứu thông tin

Mô hình kinh doanh: Bán cho người giàu

Mô hình Kinh doanh mới : Bán cho Người Giàu (Hiệu quả, Độc đáo, Bền vững). Mô hình kinh doanh ít vốn là gì, Mô hình kinh doanh nhỏ lẻ online hiệu quả nhất. có những mô hình kinh doanh bền vững nào?
Xem Video để khám phá mô hình kinh doanh khởi nghiệp làm giàu kiểu mới.
Nguồn: LeJapan
Các videos khác:

Những người kinh...
Lượt xem: 156

3 cách tìm ý tưởng...
Lượt xem: 160

Gọi vốn cộng đồng
Lượt xem: 162

Ideation &...
Lượt xem: 129

Evaluative Product...
Lượt xem: 111

Innovation...
Lượt xem: 105

ToT Conclusion &...
Lượt xem: 121
 

ủng hộ Let's Start

Đăng ký bây giờ để nhận những thông tin mới nhất từ Let's Start