Home » Video Clip

• Hướng dẫn sử dụng      • Giới thiệu      • Tra cứu thông tin

Những người kinh doanh cần phải biết về Mô Hình Kinh Doanh Tuyệt Vời

Khi tôi mới bắt đầu kinh doanh thì điều đầu tiên tôi cần có là xu hướng thị trường, sản phẩm tôi kinh doanh có giải quyết vấn đề của khách hàng không? Nguồn vốn phải bao nhiêu? Mức độ rủi ro thế nào?
Khi vào kinh doanh thì phải phát triển sản phẩm thế nào? Làm sao để lợi nhuận tăng hàng năm  Làm sao có nhiều thời gian hơn ....
Nguồn: YouTube
Các videos khác:

Học kinh doanh -...
Lượt xem: 155

Giới thiệu công cụ...
Lượt xem: 158

Học kinh doanh: Sai...
Lượt xem: 117

Tư duy hướng tới...
Lượt xem: 147

Lean Startup in the...
Lượt xem: 124

ToT Conclusion &...
Lượt xem: 121

Tập 7 - Phát triển...
Lượt xem: 134

Start up gọi vốn...
Lượt xem: 149
 

ủng hộ Let's Start

Đăng ký bây giờ để nhận những thông tin mới nhất từ Let's Start