Home » Video Clip

• Hướng dẫn sử dụng      • Giới thiệu      • Tra cứu thông tin

Những người kinh doanh cần phải biết về Mô Hình Kinh Doanh Tuyệt Vời

Khi tôi mới bắt đầu kinh doanh thì điều đầu tiên tôi cần có là xu hướng thị trường, sản phẩm tôi kinh doanh có giải quyết vấn đề của khách hàng không? Nguồn vốn phải bao nhiêu? Mức độ rủi ro thế nào?
Khi vào kinh doanh thì phải phát triển sản phẩm thế nào? Làm sao để lợi nhuận tăng hàng năm  Làm sao có nhiều thời gian hơn ....
Nguồn: YouTube
Các videos khác:

Evaluative Market...
Lượt xem: 94

Lean Startup in the...
Lượt xem: 101

B2B & Complex Sales...
Lượt xem: 91

Gọi vốn cộng đồng
Lượt xem: 142

Tư duy hướng tới...
Lượt xem: 122

Tập 7 - Phát triển...
Lượt xem: 113

Giới thiệu công cụ...
Lượt xem: 133

Scaling Growth &...
Lượt xem: 89

Công thức thành công
Lượt xem: 102
 

ủng hộ Let's Start

Đăng ký bây giờ để nhận những thông tin mới nhất từ Let's Start