Skip to main content

Cơ sở dữ liệu cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Start up gọi vốn bằng cách nào?

Theo cách truyền thống, start-up sẽ vay ngân hàng hoặc mời một vài nhà đầu tư lẻ tẻ tài trợ. Nhưng ngân hàng thì không cho vay vì họ cần tài sản thế chấp, mà bạn thì không có. Số lượng nhà đầu tư lớn đếm trên đầu ngón tay và chỉ có 100 startup cực kỳ may mắn tiếp cận thành công. Bạn sẽ làm gì? 
Nguồn: Fundstart Vietnam
Các videos khác:

Giới thiệu công cụ...
Lượt xem: 199

B2B & Complex Sales...
Lượt xem: 159

Học kinh doanh: Sai...
Lượt xem: 174

Vẽ chân dung khách...
Lượt xem: 241

ToT Conclusion &...
Lượt xem: 166

Innovation...
Lượt xem: 148

Generative Product...
Lượt xem: 159