Home » Video Clip

• Hướng dẫn sử dụng      • Giới thiệu      • Tra cứu thông tin

Start up gọi vốn bằng cách nào?

Theo cách truyền thống, start-up sẽ vay ngân hàng hoặc mời một vài nhà đầu tư lẻ tẻ tài trợ. Nhưng ngân hàng thì không cho vay vì họ cần tài sản thế chấp, mà bạn thì không có. Số lượng nhà đầu tư lớn đếm trên đầu ngón tay và chỉ có 100 startup cực kỳ may mắn tiếp cận thành công. Bạn sẽ làm gì? 
Nguồn: Fundstart Vietnam
Các videos khác:

Ideation &...
Lượt xem: 129

Generative Product...
Lượt xem: 120

Funding & Legal
Lượt xem: 108

Học kinh doanh -...
Lượt xem: 155

Scaling Growth &...
Lượt xem: 112

Tập 8 - Quy mô thị...
Lượt xem: 152
 

ủng hộ Let's Start

Đăng ký bây giờ để nhận những thông tin mới nhất từ Let's Start