Skip to main content

Cơ sở dữ liệu cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Start up gọi vốn bằng cách nào?

Theo cách truyền thống, start-up sẽ vay ngân hàng hoặc mời một vài nhà đầu tư lẻ tẻ tài trợ. Nhưng ngân hàng thì không cho vay vì họ cần tài sản thế chấp, mà bạn thì không có. Số lượng nhà đầu tư lớn đếm trên đầu ngón tay và chỉ có 100 startup cực kỳ may mắn tiếp cận thành công. Bạn sẽ làm gì? 
Nguồn: Fundstart Vietnam
Các videos khác:

Những người kinh...
Lượt xem: 185

Mô hình kinh doanh:...
Lượt xem: 213

Giới thiệu công cụ...
Lượt xem: 180

Tập 8 - Quy mô thị...
Lượt xem: 172

ToT Conclusion &...
Lượt xem: 143

Scaling Growth &...
Lượt xem: 136

Funding & Legal
Lượt xem: 125

Ideation &...
Lượt xem: 149

B2B & Complex Sales...
Lượt xem: 138

Evaluative Market...
Lượt xem: 133